X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خوشبختی از آن اوست که به دیگران خوشبختی بخشد...
یکشنبه 24 تیر‌ماه سال 1386
زشتی و زیبایی

روزی زیبایی و زشتی در ساحل دریا با هم دیدار کردند... زشتی به زیبایی گفت: "برویم در دریا تن بشوییم."......

 

آنها برهنه شدند و در آب شنا کردند.

پس از مدتی زشتی به ساحل برگشت و لباس های زیبایی را به تن کرد و رفت؛

زیبایی از دریا بیرون آمد و جامه خویش را نیافت.او از برهنگی خویش بسیار شرمگین بود؛ناچار خود را با جامه زشتی پوشاند و به راه  خود رفت.

 

.............و تا همین امروز ,خیلی از آدم ها یکی از آن دو را به جای دیگری اشتباه می گیرند.اما هنوز افرادی هستند که سیمای زیبایی را دیده اند,. او را صرف نظر از جامه اش می شناسند.بعضی ها هم ,چهره زشتی را می شناسند,و لباس ها , او را از چشم آنان پنهان نمی دارد.