X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خوشبختی از آن اوست که به دیگران خوشبختی بخشد...
یکشنبه 13 آبان‌ماه سال 1386
گفتار زرتشت

 

ای خدایی که دانا هستی، بگو تلاش من، برای من و یارانم

چه خواهد آورد؟ چه وقت، ای دانا، راستی بر دروغ پیروز

خواهد شد؟ ای که همه چیز را می بینی، وجدانم را

                                      از روی آیین راستی آگاه ساز.    

آن گاه تورا مقدس شناختم ای اهورامزدا، که تو را سرآغاز

و سرانجام همه چیز دانستم و دریافتم که تو از روز ازل

بازتاب هر گفتار و کردار نیک یا بدی را مقرر فرموده ای.

که بدی بهره ی بدان و نیکی پاداش نیکان است تا روز بازپسین.

و تو را در اثر اندیشه، درون خود یافتم.

و او(خدا) بخشاینده است. به اندازه ای مهربان است که هر کس

می تواند خود را به او برساند و او را پدر، برادر و دوست خود سازد.

 

آری، حقیقتا راستی یک چهره دارد، ولی دروغ به چهره های

گوناگون چون ریا و دشمنی جلوه گر است... و فرشته ی مهر،

از محلی که جایگاه پیمان شکنان است با نفرت روی بگرداند.

... و اندوه پیام آور مرگ است...  هردمی را که با اندوه به سر بردی

زندگی مشمار. غم و غصه سایه ی مرگ است.

 

...و ای مردان و ای زنان، در این جهان حقیقتی است که جلوه های

دروغ دلرباست. اما این هم حقیقتی است که خویشتن پاک انسان با

راستی اوج می گیرد و کمال می یابد.

 

******************

 

عشق یعنی مادرویعنی پدر

عشق یعنی یک نگاه و یک نظر

عشق یعنی چشم بر در دوختن

عشق یعنی در فراغش سوختن

عشق یعنی زندگی یعنی بهار

عشق یعنی انتظاروانتظار...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 راستی چی شد که بحث به اینجا کشید؟ :دی