X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خوشبختی از آن اوست که به دیگران خوشبختی بخشد...
چهارشنبه 27 تیر‌ماه سال 1386
دوست من

ای دوست من,من آن نیستم که می نمایم.

نمود پیراهنی ست که به تن دارم و آن من که در من است, ای دوست ؛ در خانه ی خاموشی ساکن است

و تا ابد همان جا می ماند ؛ ناشناس و درنیافتنی ...

من نمی خواهم هرچه می گویم باور کنی و هرچه می کنم بپذیری _زیرا سخنان من چیزی جز صدای

اندیشه های تو و کارهای من چیزی جز عمل آرزو های تو نیستند....

هنگامی که تو می گویی "باد به سمت مشرق می وزد" من می گویم "آری به سمت مشرق می وزد"؛

زیرا نمی خواهم تو بدانی که اندیشه ی من در بند باد نیست و در بند دریاست.

تو نمی توانی اندیشه های دریایی مرا دریابی , و من هم نمی خواهم که تو دریابی.می خواهم در دریا تنها باشم...

دوست من ,وقتی نزد تو  روز است  نزد من شب است ؛با این همه من می گویم  روز است : زیرا که تو ترانه های تاریکی مرا نمی شنوی و سایش بالهایم را بر ستارگان نمی بینی_و من هم نمی خواهم که ببینی.

می خواهم با شب تنها باشم...

هنگامی که تو به آسمان خودت پر می کشی من به دوزخ خودم فرو می روم اما هنگامی که صدایم می کنی به تو پاسخ می دهم  _ چون نمی خواهم تو دوزخ مرا ببینی .شعله اش چشمت را می سوزاند و مشامت را آزار می دهد. و من دوزخم را بیشتر از آن دوست دارم که بخواهم تو به آنجا بیایی.می خواهم در دوزخم تنها باشم...

تو به راستی و درستی و زیبایی مهر می ورزی, و من از برای خاطر تو می گویم این چیز ها خوبند ولی در دل خودم به مهر تو می خندم ؛گرچه نمی خواهم تو  خنده ام را ببینی.میخواهم تنها بخندم...

 

. ... .  . ..  .. .... . . دوست من :تو خوب و دانا و هشیار هستی ,و من هم با تو عاقلانه سخن می گویم......اما در حقیقت من دیوانه ام. ولی دیوانگی ام را می پوشانم. چون می خواهم تنهایی دیوانه باشم.... .. . . . .. . . . .  ... . .. . . . . .دوست عزیزم؛تو دوست من نیستی ,ولی من چه طوری اینو بهت بفهمونم؟ راه من راه تو نیست,گرچه با هم می رویم . .دست در دست.... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .        . 

 

                                          *******************

 

 

 

           

                                <v:imagedata o:title="shadmehr02" src="file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtml1